Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори Lenovo

повредени пиксели

Тази политика се прилага за потребителски и търговски Lenovo монитори и All-in-One настолни системи.

Какво е пиксел?

Пиксела е една единствена точка в графичното изображение. LCD технологичните продукти показват картини чрез разделяне на дисплея на хиляди (или милиони) пиксела, подредени в редове и колони. Пикселите са разположени близо един до друг, така че изглеждат свързани. Един пиксел е комбинация от един червен, един зелен и един син подпиксел.

пиксел и подпиксели
Подпиксел Пиксела е комбинация от три подпиксела

Пикселни дефекти

светъл пиксел– Светлия пиксел е мястото, където червения, зеления и синия подпиксел са осветени. Видим като бяла точка на черен екран.
тъмен пиксел– Тъмния пиксел е мястото, където червения, зеления и синия подпиксел са тъмни. Видим като черна точка на бял екран.

Подпикселни дефекти

lenovo3– Светлия субпиксел е мястото, където червен, зелен или син подпиксел са осветени. Видим като цветна точка на бял екран.

ISO – 9241

Тази Международна организация по стандартизация определя спецификация за класовете пикселни дефекти, както е описано по-долу:

Клас 0 продукти нямат пикселни или подпикселни дефекти.

Клас 1 продукти могат да имат всички или някои от следните дефекти:

 • 1 Светъл пиксел (Всички подпиксели са светли)
 • 1 Тъмен пиксел (Всички подпиксели са тъмни)
 • 2 Единични или съседни светли или тъмни подпиксели
 • До общо 5 светли или тъмни подпиксели (определени по тип)

Клас 2 продукти могат да имат всички или някои от следните дефекти:

 • 2 Светли пиксела (Всички подпиксели са светли)
 • 2 Тъмни пиксела (Всички подпиксела са тъмни)
 • 2 Единични или съседни светли или тъмни подпиксели
 • До общо 10 светли или тъмни подпиксели (определени по тип, светлите подпиксели не могат да надвишават 5)

Клас 3 продукти могат да имат всички или някои от следните дефекти:

 • 5 Светли пиксела (Всички подпиксели са светли)
 • 15 Тъмни пиксела (Всички пиксели са тъмни)
 • До общо 50 светли или тъмни подпиксела

Стандартите на Lenovo

Всички монитори Lenovo и All-in-One настолни системи (търговски и потребителски) ще надхвърлят ISO 9241 Клас 1 и Клас 2 изисквания в тези пикселни и прилежащи подпикселни дефекти, не са разрешени. Подпикселните дефекти в повечето продукти отговарят на ISO 9241 Клас 1 изисквания, както е показано по-долу в таблицата.

Ако броят на дефектните подпиксели на един монитор или All-In-One надвишават приложимите числа в таблицата по-долу по време на гаранционния период, тогава се свържете с Lenovo или вашия доставчик за съдействие.

Размер Резолюция ISO 9241 Клас 1 Пикселни дефекти Светли подпиксели Тъмни подпиксели Общ брой подпиксели
13.3” Wide 1600х900 Y 0 2 5 5
14” Wide 1366х768 N 0 2 5 5
15” 1024х768 N 0 3 4 4
15” Wide 1366х768 N 0 3 3 4
17” 1280х1024 Y 0 2 5 5
18.5” Wide 1366х768 Y 0 2 5 5
19” 1280х1024 Y 0 2 5 5
19” Wide 1440х90 Y 0 2 5 5
19” Wide 1680х1050 Y 0 2 5 5
19.5” Wide 1600х900 Y 0 2 5 5
20” 1600х1200 Y 0 2 5 5
20” Wide 1600х900 Y 0 2 5 5
20” Wide 1680х1050 Y 0 2 5 5
21.5” Wide 1920х1080 Y 0 2 5 5
22” Wide 1680х1050 Y 0 2 5 5
22” Wide 1920х1200 Y 0 2 5 5
23” Wide 1920х1080 Y 0 2 5 5
23.6” Wide 19020х1080 Y 0 2 5 5
23.8” Wide 1920х1080 Y 0 2 5 5
24” Wide 1920х1080 Y 0 2 5 5
24” Wide 1920х1200 Y 0 2 5 5
27” Wide 3840х2160 Y 0 2 5 5
28” Wide 1920х1080 Y 0 2 5 5
28” Wide 3840х2160 Y 0 2 5 5
29”  Wide 2560х1080 Y 0 2 5 5
30” Wide 2560х1600 Y 0 2 5 5

Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори:

AcerAOCAsusBenqDellHP и Compaq LGPhilips –SamsungViewSonic

Реклами