Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори Samsung

повредени пиксели

SAMSUNG MALAYSIA ELECTRONICS (SME) SDN BHD („SAMSUNG“) гарантира на оригиналния купувач („вас”), че продуктите на Samsung са без дефекти по отношение на материала и изработката при нормална употреба и обслужване за периода, започващ от датата на закупуване и продължаващ по време на уточнения гаранционен период.

Тази гаранция не е валидна, освен ако не изпратите „Копие на фирмата” на тази гаранционна карат съответно попълнена до SAMSUNG Malaysia Electronics (SME) Sdn Bhd в рамките а 7 дни от покупката за регистрация. Освен това, можете да регистрирате гаранцията си онлайн на http://www.SAMSUNG.com/my.

Тази гаранция важи само за продукти на SAMSUNG, закупени през SAMSUNG оторизиран риселър в Малайзия.

Какво НЕ покрива вашата гаранция?

Тази гаранция покрива само продукти на SAMSUNG. Освен ако това не е изрично предвидено, това не включва аксесоари или консумативи, като батерии, касети с мастило и други.

Тази гаранция се анулира, ако дефектът е причинен (независимо как) от износване, инцидент, неправилна употреба, злоупотреба, липса на грижи или грубо третиране. Тя се анулира, ако неоторизирани лица извършват каквито и да било изменения или ремонти.

Също така, тази гаранция не е валидна в следните случаи:

Ако гаранционната карта е била променена, задраскана или нечетима по какъвто и да било начин.

Не предоставяте оригинално доказателство за покупката, което трябва да съдържа следната информация: име и адрес на продавача, дата и място на покупката, продуктов модел и сериен/IMEI номер

Продукт закупен от неоторизирани дилъри или от чужбина (освен ако е приложена международна гаранция)

Козметични щети (вдлъбнатини, цепнатини, надрасквания и други)

Разсипване на храна / течности

Работа с неподходящо захранващо напрежение

Корозия или замърсявания

Неправилно тестване, експлоатация, демонстрация, поддръжка, монтаж, регулиране или всяка промяна или модификация от всякакъв вид

Ако някоя част или части на устройството се заменят с част или части не доставени или одобрени от нас

Ремонт или опит за ремонт от лица, различни от SAMSUNG оторизирани техници

Когато серийните номера на продукта са били премахнати или са станали нечетливи или са били подправени

Употребата на продукта в търговски условия

Когато всяко спомагателно оборудване или софтуер не инсталиран или одобрен от SAMSUNG причинява проблеми или щети

Отказ за провеждане на потребителско обслужване или почистване на продукт или част (включително вътрешни кухини, достъпни за потребителя филтри)

Нападение от насекоми или паразити

Незавършена или неподходяща инсталация

Използването по непредназначение

Използването на повредени или течащи батерии или батерии, които не са произведени от SAMSUNG

Повреда поради неправилно опаковане по време на транспортиране от SAMSUNG

Бедствия като наводнения, пожари, ветрове, земетресения или гръмотевици

Повреда дължаща се на чужд материал

Повреда поради излагане на влага, влажност или екстремни температурни условия

Различните продуктови модели имат различни характеристики, функции, показатели, външен вид и производителност и не се считат за дефект в продукта

Моля, уверете се, че информацията на вашия продукт е напълно „архивирана”, преди да бъде предаден на SAMSUNG за ремонт. Въпреки, че SAMSUNG ще положат усилия за връщането на продукта с всички софтуерни програми, данни или информация съхранени на всякакви носители непокътнати, обаче SAMSUNG не носи отговорност, ако по време на ремонт на продукта се променя съдържанието на носителя за съхранение на данни на съответния продукт, които са били променени, изтрити или по някакъв начин модифицирани.

Тази гаранция не покрива общата поддръжка на продукта, демонстрация, инсталация, рутинна поддръжка, калибриране и персонализация на продукта.

Как да получите гаранционно обслужване?

По време на гаранционния период, единствената отговорност на SAMSUNG да ремонтира или замени, при единствен вариант на SAMSUNG, дефектна компонентна част или продукт.

Моля, вижте ръководството на потребителя, за да се гарантира, че сте следвали всички правилни процедури за експлоатация. В частност, любезното отношение към всяко отстраняване на проблеми, които може да се дължат на доставяне на продукта.

В случай, че се нуждаете от помощ, моля свържете се с SAMSUNG Customer Careline на 1800 88 9999. Като алтернатива, може да изпратите продукта в оторизиран сервизен център на SAMSUNG. Моля имайте пълния номер на модела на SAMSUNG и сериен номер, IMEI номер (ако е приложен), дата и документ доказващ покупката и кратко описание на повредата, когато се свържете с нашия екип за обслужване.

Ако продукта е извън гаранционния период, трябва да изпратите продукта на оторизиран сервизен център на SAMSUNG за ремонт, чиято цена е за сметка на клиента.

Ако продуктът е с удължена гаранция, предоставена от дилъра, трябва да се обърнете към търговеца, от когото е закупена тази удължена гаранция. (обикновено един и същ търговец, от който е закупен първоначално продукта)

Вие ще позволите SAMSUNG да провежда диагностични тестове на продукта, за да се определи причината за повредата/дефекта. Определянето на SAMSUNG на причината за повредата/дефекта ще е окончателна.

Резервните части и заменените продукти, трябва да бъдат предоставени по преценка от SAMSUNG на разменна основа с продукт на сравнима стойност и трябва да бъдат или нови или обновени. В случай на замяна, SAMSUNG няма да възстановява разлика между стойността на замяната, както и на продукта. SAMSUNG ще изисква плащане ако има разлика в цената за смяна на базовия модел не текущата препоръчителна цена на дребно (RRP). Всички заменени части и продукти стават собственост на SAMSUNG.

SAMSUNG може да откаже да посети всеки продукт, инсталирани на места, които са недостъпни и/или опасни за представителите. Разходите за труд са дължими от вас за преместване на продукт на друго място.

Моля премахнете всички опции, характеристики, части, аксесоари или приставки преди изпращането на продукта до SAMSUNG, освен ако не се изискват такива възможности в хода на ремонта. SAMSUNG не носи отговорност за щети или загуба на такива опции, функции, части, аксесоари или приставки.

Вие поемате всички пощенски услуги, застрахователни или доставни разходи, направени при предоставяне на продукта към SAMSUNG и/или от SAMSUNG към вас.

Ако SAMSUNG определи, че изисквания ремонт не се покрива от гаранцията, независимо от причината, ще бъдете уведомени. Ако разрешите ремонта, който не се покрива от гаранцията, ще трябва да платите всички части, транспортните разходи, както и разходите за труд или връщането на такъв продукт.

Ограничаване на отговорността

До максимална степен, разрешена от закона и с изключение на изрично посоченото в гаранцията, съдържащото се тук, SAMSUNG не дава никаква гаранция или представяне и няма условия, преки или косвени, установени със закон или по друг начин, от всякакво естество, по отношение на продукта, включително, но не ограничено до продаваемост на продукта или неговата пригодност за определена цел или използване, дизайн, състояние, качество или производителността на продукта, или изработката на продукта или на компонентите, съдържащи се в него. Нищо съдържащо се в потребителската /инструкция за употреба/ инструкция не се тълкува като създаване на специални гаранции от всякакъв вид по отношение на продукта.

SAMSUNG не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, получени в резултат на покупка, употреба или злоупотреба или неспособността за използване на продукта или произтичащи пряко или косвено от използването или невъзможността за използване на продукта или от нарушаването на експресната гаранция, включително случайни, конкретни, последващи или подобни щети или загуба на очакваните печалби или обезщетения или за вреди произтичащи от всяко закононарушение (включително небрежност)  или повреда извършена от SAMSUNG, нейните представители или служители, или за всяко нарушение на договор или за всякакви искове, заведени срещу вас от всяка друга страна.

Тази разширена гаранция не се отправя към друг, освен към първоначалния купувач на този продукт и се посочва вашето удовлетворение. Ако някоя част от тази ограничена гаранция се задържа незаконно или неприложимо поради някакъв закон, като частично незаконността или невъзможността не засяга приложимостта за остатъка от тази ограничена гаранция, която трябва да се съгласите е и винаги ще бъде тълкувана да бъде ограничена с нейните условия или както е ограничено според закона.

Тази гаранция не засяга вашите законни права като потребител по някакъв начин. Гаранцията е в допълнение към (и не изключва или променя по никакъв начин) всички неизключваеми законови права, които имате. Някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на случайните или закономерни щети, или изключване на предполагаеми или условия или гаранции, така че горното ограничение или изключения може да не се отнасят за вас.

Dead Pixel Limited Warranty

TFT-LCD/LED/PDP и монитори

Гаранцията за мъртъв пиксел се прилага, когато вашия TFT-LCD/LED/PDP и монитори съдържат повече от 7 мъртви пиксела в рамките на стандартната гаранция за срока на вашия TFT-LCD монитор, който SAMSUNG ще сменят LCD панел/модул при условие, че дефектна единица е върната към SAMSUNG с всички аксесоари и оригинални опаковки.

Zero Bright Defect (ZBD) се прилага само когато това се случи в рамките на 7 работни дни от датата на закупуване, независимо от дефектните точки, дефектиралия LCD панел/модул трябва да бъде заменен от SAMSUNG.

Дефекта светла точка се появява, когато пикселите винаги светят. Дефекта черна точка се появява когато пикселите винаги са тъмни.

Мабилен телефон и таблети

Гаранцията мъртви пиксели се прилага, когато на дисплея на мобилния телефон съдържа мъртви пиксели посочени в таблицата по-долу в рамките на стандартния гаранционен период на дисплея на вашия мобилен телефон, който SAMSUNG ще замени/поднови вашия дефектирал дисплей на мобилния телефон.

Мобилни телефони (включително таблети, например с код на модела GT-*)

General LCD 1 или над 1
Super-AMOLED 3 или над 3
WVGA resolution LCD 4 или над 4
General LCD 1 или над 1

Гаранционните условия са преведени от тук. Фирма Техно Систъмс ООД не носи отговорност за грешки и неточности свързани със съответния превод.


Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори:

AOCAsusBenqDellHP и CompaqLenovoLGPhilipsViewSonic

Реклами