Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори Acer

повредени пиксели

LCD дисплеите са съставени от определен брой пиксели и всеки пиксел се състои от 3 подпиксела – един червен, един син и един зелен. Всеки подпиксел е адресиран чрез собствен транзистор и така производството на стъклен субстрат е много комплексно.

повредени пиксели пиксели и подпиксели

Поради естеството на производствения процес, могат да възникнат случайни дефекти. Пикселните дефекти или повреди не могат да бъдат фиксирани или ремонтирани и това може да се случи във всеки етап от живота на LCD дисплея.

За регулиране на приемствеността на дефекти и за защита на крайния потребител, ISO има създаден стандарт за производителите, които да го следват. ISO 13406-2 препоръчва колко дефекта са приемливи в дисплея, преди той да бъде заменен в сроковете и условията на гаранцията.

Всички реномирани производители отговарят и поддържат ISO 13406-2 стандарта.

Пиксел по подразбиране (за клас II LСD панели)

Таблицата по-долу показва допустимия брой на неправилно функциониращи подпиксели, които са приемливи зависещи от резолюцията на LCD и позволяваща 5 неизправни подпиксела за милион пиксели.

Резолюция Брой пиксели Брой милион пиксели Допустими дефекти
1024 х 768 786.432 0.79 4
1280 х 1024 1.310.720 1.31 7
1600 х 1200 1.920.000 1.92 10
2048 х 1536 3.145.728 3.15 16

Повечето, не всички, LCD монитори с търговска цел, попадат в Class II. Class I е за военни, болници и други критични приложения.


Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори:

AOCAsusBenqDellHP и CompaqLenovoLGPhilips –SamsungViewSonic

Реклами