Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори Philips

повредени пиксели

Philips се стреми да достави високо качество на продуктите. Ние използваме някои от най-модерните производствени процеси и прилагаме строг контрол за качество. Въпреки това, пикселните или подпикселните дефекти на TFT LCD панелите използвани за монитори с плосък екран понякога са неизбежни. Никой производител не може да гарантира, че всички панели ще бъдат свободни от пикселни дефекти, но Philips гарантират, че всеки монитор с неприемлив брой дефекти, ще бъдат ремонтирани или заменени в срока на гаранцията. Тук се обясняват различните типове пикселни дефекти и се дефинират приемливите нива на дефект за всеки тип. По отношение на качество за ремонт или подмяна в срока на гаранцията, броят на пикселните дефекти на TFT LCD панела трябва да превишава тези приемливи нива. Например, не повече от 0.0004% от подпикселите на 15” XGA монитор може да са дефектни. Освен това, Philips задава дори по-високи стандарти на качество за определени типове или комбинации от пикселни дефекти, които са по-забележими от други.

Пиксели и подпиксели

Пиксела или елемента на картината е съставен от три подпиксела на основните цветове – червено, зелено и синьо. Пикселите обединени заедно образуват изображение. Когато всички подпиксели на един пиксел светят, трите цветни подпиксела се виждат като един бял пиксел. Когато всички са тъмни, трите цветни подпиксела заедно се виждат като един черен пиксел. Други комбинации на осветен и тъмен подпиксел се появяват като единични пиксели от други цветове.

пиксел и подпиксели

Тип на пикселните дефекти

Пикселните и подпикселните дефекти се появяват на екрана по различен начин. Има две категории пикселни дефекти и няколко типа подпикселни дефекти в рамките на всяка категория.

Дефекти светла точка – Представляват пиксели или подпиксели, които са постоянно осветени. Типове дефекти на светла точка:

rgb pixel pyc pixel w pixel
Един светещ червен, зелен или син подпиксел Два съседни светещи подпиксела:  Червен + Син = Лилав -Червен +Зелен = Жълт -Зелен + Син= Циан (Светло син) Три съседни светещи подпиксела (един бял пиксел)

Дефекти черна точка – Представляват пиксели или подпиксели, които винаги са тъмни. Типове дефекти на черна точка:

pixel pixel
Един тъмен подпиксел Два или три съседни тъмни подпиксела

Близост на пикселните дефекти

Тъй като пикселните и подпикселните дефекти от един и същ вид, които са близо един до друг могат да бъдат по-забележими, Philips указва допустими отклонения за близостта на пикселните дефекти.

Допустими отклонения за пикселните дефекти

За да се квалифицира за замяна или ремонт поради пикселни дефекти по време на гаранционния срок, TFT LCD панела трябва да има пикселни или подпикселни дефекти превишаващи допустимото отклонение, а именно:

Светла точка:

tab

Черна точка:

tab

Допустими отклонения за пикселен дефект

tab
Забележка: 1 или 2 съседни подпикселни дефекта = 1 точков дефект


Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори:

AcerAOCAsusBenqDellHP и CompaqLenovoLG –Samsung ViewSonic

Реклами