Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори LG

повредени пиксели

Тази статия е подробно описание на това как LG Electronics определя критериите за гаранция на пикселите, които се прилагат за всички LG Electronics LCD монитори.

Дефиниция за светъл и тъмен подпиксел

Панелът на LCD монитора съдържа милиони червени, зелени и сини подпиксели, които комбинират цветовете на дисплея, както е показано на фигура 1. Някои подпиксели могат да се проявят като светли или тъмни петна на екрана, както е показано на фигура 2.

Фигура 1:

подпиксели един пиксел
Подпиксел Един пиксел е комбинация от червен, зелен и син подпиксел

Фигура 2:

светли и тъмни пиксели
Светъл подпиксел Тъмен подпиксел

Светлите или тъмните подпиксели могат да възникнат по време на производството на LCD панела, но не влияят на функционалността по време на работа на LCD монитора. Клиентът може да забележи светли или тъмни петна, ако тънкия слой на течния кристал не работи както се очаква, докато потребителите използват LCD монитора. Все пак, това не се счита за дефект, ако броя на светли и тъмни подпиксели превишава максималния допустим праг, както е показано в таблица 1.

Таблица 1: Позволен брой на светъл и тъмен подпиксел

Код Резолюция Брой подпиксели Брой позволени подпиксели
Светъл подпиксел Тъмен подпиксел
SXGA 1280х1024 3.932.160 4 максимум 4 максимум
Wide XGA+ 1440х900 3.888.000 4 максимум 4 максимум
Wide XGA 1366х768 3.147.364 3 максимум 3 максимум
Wide HD+ 1600х900 4.320.000 4 максимум 4 максимум
UXGA 1600х1200 5.760.000 6 максимум 6 максимум
Wide Full HD 1920х1080 6.220.800 6 максимум 6 максимум
Wide SXGA+ 1680х1050 5.292.000 5 максимум 5 максимум
SXGA 1920х1080 6.220.800 6 максимум 6 максимум
Wide Full HD(16:10) 1920х1200 6.912.000 7 максимум 7 максимум
Wide QXGA+ 2560х1600 12.288.000 12 максимум 12 максимум

Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори:
Acer  –AOC  –Asus  –Benq  –Dell  –HP и Compaq  –Lenovo  Philips  –SamsungViewSonic

Реклами