Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори AOC

повредени пиксели

Всеки АОС LED монитор оценява броя на допустимите необслужвани пиксели и разстоянието между всеки необслужван пиксел. Използват се термини като „необслужвани” и „дефектни” пиксели/подпиксели, които са взаимозаменяеми за лесното им идентифициране. Всички монитори са били тествани, за да се гарантира, че отговарят на сегашния стандарт.

За идентифициране на необслужваните пиксели, мониторът трябва да се гледа при нормални експлоатационни условия, за предпочитане при препоръчителна резолюция и от нормално разстояние на гледане, най-малко 50см (16 инча).

При тези условия AOC монитора не трябва да показва повече от:

  • общо 5 необслужвани пиксела (от всякакъв тип) или
  • 3 светли необслужвани пиксела, появяващи се като червена, зелена, синя, жълта, циан, магента или бяла точка, или
  • 3 тъмни необслужвани пиксела, появяващи се като тъмна точка върху светъл или бял фон, или
  • 2 необслужвани пиксела от всякакъв тип, разположени по-малко от 10мм един от друг.

Размер на екрана

Серия/Модел Максимум светли точки Максимум тъмни точки

Максимум общ брой точки

18.5” Wide LED

E950SW, E950SWN, E960SWN, E966SWN, E950SWDA

3

3

5

19” Wide LED

919VZ

3

3

5

20” Wide LED

E2050S, E2051SDN, E2060SN, E2051F, N2050S(LCD), E2050SDA

3

3

5

21.5” Wide LED

E2251FW, E2251FWU, E2260SWDA, E2260SWDN, E2262VW, I2267FW, E2250SWD

3

3

5

23” Wide LED

E2351F, E2351FH, I2352VH, I2352VE, I2353PH, E2357FH, I2367FH, I2367F, D2367PH, E2350SH, E2350SD

3

3

5

23.6” Wide LED

E2462VWH, E2450SWH, E2450SWD, E2460SWG, E2460PWHU

3

3

5

24” Wide LED

E2460SHU, E2460SD, E2460PHU

3

3

5

27” Wide LED

E2795VH, D2757PH, I2757FH, E2752VH, E2752VQ

3

3

5

29” Wide LED

Q2963PM

3

3

5

Тази LED Pixel политика се прилага за всички AOC LED монитори за целия 3-годишен гаранционен срок.

АОС предлага 30 дневна гаранция за нулева светла точка (ZBD), прилагана към пълната гама от AOC LED монитори от датата на закупуване от крайния потребител.

АОС ще приема всяка гаранционна заявка относно необслужвани пиксели. Въпреки това, следва да се отбележи, че необслужваните пиксели са вродени в обсега на текущия  LED panel производствен процес. Като такива, AOC не може да гарантират, че върнатата единица към нашите клиенти, ще бъде 100% освободена от пикселни дефекти или имат по-малък брой дефекти от одобрения стандарт на необслужвани пиксели, както е описано преди.


Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори:

Acer –AsusBenqDellHP и CompaqLenovoLGPhilips –SamsungViewSonic

Реклами