Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори HP и Compaq LCD монитори, HP TouchSmart и All-in-One

повредени пиксели

Този документ се отнася за всички HP и Compaq LCD монитори, HP TouchSmart компютри и All-in-One плоски панели, произведени след 2003г.

Забележка: Този документ не се отнася за панелите в преносимите компютри.

Какво е пиксел?

Пиксела е една точка в графичното изображение. HP TouchSmart компютрите, All-in-One компютрите и LCD плоските монитори показват картини чрез разделяне на екрана на хиляди  (или милиони) от пиксели, подредени в редове и колони. Пикселите са поставени близо един до друг, така че изглеждат свързани.

Един пиксел е комбинация от един червен, един зелен и един син подпиксел.

Какво представляват пикселните и подпикселните дефекти?

Пълния пиксел дефект е ярка бяла точка или забележима черна точка на екрана. Непълни пикселни дефекти са позволени за спецификацията на монитор за HP.

Подпикселния дефект е посечен и като дефектна точка.

Подпикселните дефекти – светла точка са постоянно светещи, показват оцветено в червено, зелено или синьо петно на дисплея през цялото време.

Подпикселните дефекти – черна точка са постоянно неосветени, показващи черна точка на дисплея през цялото време.

Друг тип дефекти, които могат да бъдат открити са микроскопични замърсители в рамките на производствения процес. Замърсяването води до тъмно петно, което обхваща един или няколко подпиксела. Те не са пикселни или подпикселни дефекти.

пиксел Тъмен подпикселен дефект – В това изображение, тъмното петно на бял фон е резултат от зелен подпиксел, който е „изключен” или е в тъмно състояние.
пиксел Светъл подпикселен дефект – В това изображение, светло петно на черен фон е причинено от подпиксел (в този случай, червен подпиксел) във „включено” състояние.
пиксел Микроскопичните замърсители в рамките на LCD структурата, които споменахме по-горе могат да доведат до тъмни петна, но при увеличение те се отличават от „изключения” подпиксел, като формата на частицата замърсител е видима.

Политиката, която се отнася за вашия дисплей, зависи от датата на производство на монитора. Следните правила се отнасят за времето на HP ограничения гаранционен период:

Правила за HP монитори и All-in-One компютри, произведени през май 2009 и по-нови:

Светли подпикселни дефекти 2 максимум
Тъмни подпикселни дефекти 5 максимум
Общо комбинирани светли и тъмни подпикселни дефекти 5 максимум
Пълни пикселни дефекти 0 позволени

Правила за HP монитори и All-In-One компютри, произведени преди май 2009 г.:

Светли подпикселни дефекти 3 максимум
Тъмни подпикселни дефекти 5 максимум
Общо комбинирани светли и тъмни подпикселни дефекти 5 максимум
Пълни пикселни дефекти 0 позволени

Датата на производство можете да видите на етикета, залепен към задната част на монитора или All-in-One компютъра.

Гаранция Zero Bright Dot за високопроизводителни дисплеи

Тази политика се отнася и до Z24i, Z27i, Z30i, Z22n, Z23n, Z24n, Z24nf, Z24nq, Z25n, Z27n, Z24x, Z27x, Z27s, Z27q, Z24s, Z34c, Z32x (независимо от датата на производство):

Светли подпикселни дефекти 0 максимум
Тъмни подпикселни дефекти 4 максимум
Общо комбинирани светли и тъмни подпикселни дефекти 4 максимум
Пълни пикселни дефекти 0 позволени

Забележка: Информацията, съдържаща се тук, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HР са изложени в изричните гаранционни условия, придружаващи тези продукти и услуги. Нищо тук не трябва да се тълкува като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски в съдържанието на настоящото.


Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори:

AcerAOCAsusBenqDellLenovoLGPhilips –SamsungViewSonic

Реклами