Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори Dell

повредени пиксели

LCD Display пиксел насоки

Всеки пиксел се състои от червен, зелен и син подпиксели. Когато един подпиксел е фиксиран в непроменливо състояние, видимия резултат е малка черна, бяла или цветна точка, която се появява на екрана. Обикновено има два вида подпикселни дефекти, а именно светли и тъмни подпикселни дефекти.

Светли подпикселни дефекти: Подпиксела остава постоянно осветен, което води до бели или цветни точки на черен фон.

Тъмни подпикселни дефекти: Подпиксела остава постоянно неосветен, което води до черна или цветна точка на бял фон.

Premium Panel Guarantee е премия в рамките на индустрията, тъй като тя гарантира по време на срока на ограничената гаранция на хардуера, че има нулеви пиксели в „on” позиция – фактор, който води до светла точка на дисплея.

По време на LCD производствения процес, не е необичайно за един или повече пиксели да бъдат фиксирани в непроменливо състояние. Дисплей с един до пет фиксирани подпиксела се счита за нормално и в рамките на индустриалните стандарти.

Пиксел

Вашият LCD дисплей е възможно да подлежи на подмяна, ако отговаря на критериите, посочени в таблицата по-долу.

Забележка: Само фиксираните подпиксели (светли или тъмни), видими с невъоръжено око при нормална дистанция на гледане, ще бъдат допуснати за подмяна.

 

Панел Светъл подпиксел Тъмен подпиксел Общо подпиксели
Плоски монитори с Premium Panel Guarantee2:

 • Dell UltraSharp монитори (U, UP, UZ серии)
 • Dell Professional монитори (P серия)
 • Alienware OptX монитори (AW серия)
1 или повече 6 или повече Светъл = 1 или повече

Тъмен = 6 или повече

Dell monitors (D серия) 6 или повече 9 или повече Комбинация от светли и тъмни = 9 или повече
Всички други Dell монитори 6 или повече 6 или повече Комбинация от светли и тъмни = 6 или повече
Лаптоп LCD екрани със стандартни панели1:

 • Dell Inspiron лаптопи
 • Dell Latitude лаптопи
 • Dell Precision мобилни работни станции
 • Dell Studio лаптопи
 • Dell Vostro лаптопи
 • Dell XPS лаптопи
 • Alienware лаптопи
3 или повече 6 или повече Комбинация от светли и тъмни = 6 или повече
Лаптоп LCD екрани с Premium Panel Guarantee2:

 • Dell Inspiron лаптопи
 • Dell Latitude лаптопи
 • Dell Precision мобилни работни станции
 • Dell Studio лаптопи
 • Dell Vostro лаптопи
 • Dell XPS лаптопи
 • Alienware лаптопи
1 или повече 6 или повече Светъл = 1 или повече

Тъмен = 6 или повече

Лаптоп LCD екрани с Premium Panel Guarantee:

 • Dell Latitude ATG лаптопи
 • Dell Latitude XFR лаптопи
1 или повече 6 или повече Светъл = 1 или повече

Тъмен = 6 или повече

1HD (1366 x 768) или по-ниска резолюция

2HD+ (1600 x 900) и по-висока резолюция

Идентифициране на светъл или тъмен пиксел

Идентифициране на светъл пиксел

 • Изключете и компютъра и монитора.
 • Изключете видео кабела на монитора.
 • Почистете екрана с кърпа без власинки, тъй като „петното”, което виждате може да е прах.
 • Уверете се, че захранващия кабел е включен към монитора.
 • Включете монитора.
 • Трябва да се провери прозорец на черен фон.
 • Проверете екрана за светли пиксели. Тези пиксели обикновено светят в бяло или цветно (червено, зелено или синьо) на черен фон.

Вие също може да стартирате монитора / LCD Built-in Self Test, като следвате нашите How to Run the Built-In Diagnostics за вашия десктоп монитор или How to Run the LCD Built-in Self Test за лаптопи.

 • Търсете светла точка или светъл пиксел или друг дефект на екрана.
 • Свържете се с техническата поддръжка на Dell, ако откриете други дефекти.

Идентифициране на тъмен пиксел

 • Изключете и компютъра и монитора.
 • Изключете видео кабела на монитора.
 • Почистете екрана с кърпа без власинки, тъй като „петното”, което виждате може да е прах.
 • Уверете се, че захранващия кабел е включен към монитора.
 • Включете монитора.
 • Стартирайте монитора / LCD Built-in Self Test, като следвате нашите How to Run the Built-In Diagnostics за вашия десктоп монитор или How to Run the LCD Built-in Self Test за лаптопи.
 • Екранът сега ще трябва да редува различни цветове (бяло, червено, зелено, синьо и черно).
 • Търсете тъмна точка или тъмен пиксел или всякакъв друг дефект на екрана.

• Свържете се с техническата поддръжка на Dell, ако забележите някакви дефекти.


Гаранционни условия за изгорели пиксели при монитори:

AcerAOCAsusBenq HP и CompaqLenovoLGPhilips –SamsungViewSonic

Реклами