Различните сензори при мишките – Blue track, V-track, Laser, Optical

мишки за компютър

Принципът и недостатъците на технологиите на първо поколение мишки

Сензорът на оптичната мишка работи като мини камера. Той използва LED светлина за заснемане на повърхността. Сензорът заснема непрекъснати изображения и по този начин разграничава характеристиките на изображението. Тези данни се използват за изчисляване на векторните стойности и определят посоката и скоростта на движение на курсора. Той използва разсеяната отразяваща светлина, за да освети целта, можете да видите това на изображението.

първите мишки

По просто казано, ако искате да преместите мишката върху много гладка или неравна повърхност, курсора ще е бавен или изобщо няма да се движи.

Анализ на адаптивността на традиционната оптична мишка

Докато работите върху стъклена повърхност, LED светлината преминава и отскача от прозрачната стъклена повърхност. В тези ситуации сензорът не може да намери достатъчно точки на сянка. Следователно курсорът работи бавно или изобщо не се движи.

оптични мишки

Докато обикновената оптична мишка работи върху многоцветни или карирани повърхности (например подложка за мишка), генерираните точки/изображения на сенките се променят непрестанно и неправилно. Сензорът не може да проследи точно движението и води курсора към проблеми при прескачане или закъснение. Следователно, тя разчита на качествена подложка за мишка, за да подобри тези несъответствия.

диаграма

Принцип и проблеми с адаптивността на лазерната мишка

Лазерната мишка също използва оптична технология, но заменя LED с лазерен диод. Благодарение на голямата съгласуваност на лазерите, те могат да запазят силата си дори на голямо разстояние.

Когато лазерния лъч осветява повърхността, той ще генерира интерферентни линии и ще образува лъча. Сензорът на лазерната мишка улавя изображенията на лъча. Сравнявайки с принципа на работа на традиционните оптични мишки, лазерните мишки могат по-лесно да идентифицират генерираното изображение, поради по-големите различия в изображението.

Лазерните мишки обаче използват и наклонена светлина. Тя не може да работи върху гладка повърхност или стъкло, защото не може да улови интерферентните линии. Освен това лазерните диоди са известни със своята висока цена и висока степен на неизправност, причинени от слаба антистатична способност.

принцип на лазерните мишки

Принцип и проблеми с адаптивността на BlueTrack мишката

BlueTrack мишката използва син LED. В сравнение с традиционния червен светодиод, единствената разлика е само по-късата дължина на вълната. BlueTrack използва същия принцип на работа като лазерната мишка: синята LED светлина фокусира през обектива и осветява повърхността. Благодарение на наклонения ъгъл на светлината, BlueTrack също не функционира правилно върху 3D повърхности като кожи.

blustrack мишки

Революция при V-Track оптичната технология

Optic 2.0 V-Track използва вертикална светлина вместо обикновената наклонена светлина. LED светлината е подсилена и преминава дълбоко във всяка точка на повърхността. Така сензора винаги заснема ясни изображения, което води до идеални крайни стойности на вектора и перфектна посока и скорост на курсора. Той решава проблемите за адаптивност на традиционните оптични мишки, които не могат да работят на критични повърхности.

Иновативната A4 Tech V-Track технология решава всички проблеми с адаптивността. Няма повече бавни или неподвижни курсори, когато работите върху гладки, неравномерни или многоцветни повърхности. V-Track използва по-кратък път на светлината и предлага високоефективно енергоспестяване.

v-track технология

В диаграмите по-долу са показани анализите на светлинното поле на V-Track и обикновена оптична мишка.

v-track - диаграми

Както е показано на диаграмите, разпределението на лъчите на V-Track е силно концентрирано, а максималната сила на светлината е 13745 Lux. Въпреки това, при обикновена оптична технология, разпределението на светлинния поток е толкова разпръснато, а максималната сила на светлината е само 999.29 Lux. Осветеността снета от V-Track е 13.75 пъти по-голяма от тази на обикновената оптична технология. V-Track е много по-добра технология от оптичната.

Променя ли светлинния път достатъчно?

Разработен е перфектен софтуер за оптичен анализ, който интегрира оптичните и електрически характеристики и го прецизира, за да гарантира най-добрата адаптивност на всяка работна повърхност.

IQ – Качество на изображението

Качеството на изображението е разликата между изображенията. По-високата стойност означава повече входни данни и води до по-прецизен контрол на курсора. DSP ще изчисли разликата между всеки образ с 256 пиксела.

Илюстрацията показва две мишки, които работят върху една и съща тъмно сива подложка, от която се получават съответните стойности на качеството на изображението. Традиционната стойност на оптичната мишка е „69“, а стойността на качеството на изображението на V-Track мишката е „195“. Тази стойност е 2.8 пъти по-добра от стойността на обикновената оптична мишка.

С други думи, V-Track мишката предлага много по-висока точност на курсора, което означава, че е много по-точна и предлага много по-добра адаптивност на тестваните работни повърхности.

iq тест при мишките

Нова цифрова проверка и тестване на производствената линия

Тъй като обикновената оптична мишка използва наклонена светлина, тя изисква по-точни процедури и строго тестване на производствените линии. И все пак процентът на добива е все още малък, тъй като теста за адаптивност може да се извърши само на няколко селективни повърхности, като се има предвид ефективността на производството.

Тъй като  V-Track предоставя много по-високи стойности на IQ, нашата нова производствена линия приема напълно нови процедури за цифрово производство и тестване. Това ще дисквалифицира тези по-ниски от стандартните единици от стойността на изображението на IQ от производствените линии и ще гарантира, че всяка единица ще бъде нулева и ще притежава най-добрата адаптивност на повърхността.

тест за компютърни мишки

Връзката между ъгъла на падане и отвора на лещата

Колкото е по-малък ъгъла на падане, толкова по-голям е отвора на лещата. Традиционните оптични, лазерните и BlueTrack мишки използват наклонена светлина, така че всички те се нуждаят от по-голям отвор на лещите. V-Track се нуждае от малък отвор на лещата.

технологии при мишките

Проблемът на наклонената светлина върху неравни повърхности

как работи оптичната мишка

Вместо наклонената светлина, V-Track използва вертикална подсилена светлина, която обхожда дълбоко в структурата на повърхността. Сензорът винаги заснема точно изображенията, независимо от неправилното увеличаване на височината на сензора. Курсорът е много прецизен на всички неравни повърхности.

Изхвърлете подложката на мишката! V-Track работи навсякъде

V-Track е новаторска технология, която използва вертикална светлина, вместо наклонена. Той работи перфектно върху повечето повърхности. С V-Track технологията, контролът на курсора на мишката е толкова прецизен, че работи върху почти всички повърхности.

таблица

Таблицата показва резултатите от теста за адаптивност на различни мишки. Синята отметка показва, че мишката работи на съответната повърхност. Никоя от мишките не функционира перфектно върху напълно чиста стъклена повърхност. Таблицата показва, че оптичната и лазерната мишки не могат да работят върху леко напрашена стъклена повърхност или мрамор. BlueTrack и Darkfield мишките са с лоша траектория върху повърхности от кожа. Освен това и двата сензора са скъпи и имат висока консумация на енергия.

Optic 2.0 V-Track, напълно преминава през всички тестове с повърхности. Този сензор позволява на мишката да работи върху всички критични повърхности.

Прахоустойчив и енергоспестяващ пробив на V-Track технологията

Прахоустойчив: Традиционните оптични мишки използват относително голям отвор на лещите, което позволява проникване на по-голямо количество прах, което от своя страна намалява точността на курсора. Отвора на лещата на V-Track е 5 мм², което е около 1/15 от площта на традиционните оптични мишки. В резултат на това, този сензор предлага много по-добра прахоустойчивост.

оптична мишка срещу v-track

Таблицата по-долу показва консумацията на енергия на две оптични технологии. Вертикалната светлина на V-Track използва по-къса светлинна пътека и използва 20% до 30% по-малко мощност от наклонената светлина на оптичната мишка.

таблица

За да обобщим всичко казано до тук, ще представим информацията в една финална таблица, сравняваща V-Track мишката с традиционна оптична мишка.

таблица

Реклами