Network-attached storage (NAS)

netgear NAS устройства

Network-attached storage (NAS) е вид устройство за съхранение на файлове, което осигурява локални мрежови (LAN) възли с файл-базиран споделен сторидж, чрез стандартна Ethernet връзка.

NAS устройствата, които обикновено не разполагат с клавиатура или дисплей, се конфигурират и управляват с помощна браузър-базирана програма. Всяко NAS устройство в локалната мрежа е независим мрежов възел и разполага със собствен IP адрес.

Важно предимство на NAS е способността му да предостави достъп до едни и същи файлове на множество потребители в мрежата. Преди NAS, предприятията обикновено са имали стотици или дори хиляди отделни файлови сървъри, които трябва да бъдат отделно конфигурирани и поддържани. Днес, когато се изисква по-голям капацитет за съхранение, NAS устройствата просто могат да бъдат оборудвани с по-големи дискове или групирани заедно, за да осигурят вертикална мащабируемост и хоризонтална скалируемост. Много NAS доставчици си партнират с доставчици на облачни услуги, за да предоставят на клиентите си допълнителен слой на изобилие за архивиране на файлове.

В домашни условия, NAS устройствата се използват за съхранение на мултимедийни файлове и за автоматичен бекъп. Много „умни” домове, разчитат на NAS устройствата да осигурят централизирано съхранение за смарт телевизорите, системи за сигурност и на други интернет компоненти в дома.

В предприятията, NAS масива може да се използва като резервно устройство за архивиране и възстановяване на информация. Ако NAS устройството има режим на сървър, то това устройство може да функционира на имейл, мултимедия, база данни или сървър за печат за малкия бизнес. Някои NAS продукти от по-висок клас могат да поберат достатъчно дискове поддържащи RAID, технология за съхранение, която превръща множество дискове в една логическа единица с цел предоставяне на по-добри времена за изпълнение и висока надеждност.

network-attached-storage

NAS продуктови категории

NAS устройствата са групирани в три основни категории на базата на броя на дисковете, поддръжка, капацитет и мащабируемост.

Висок клас NAS: Високият клас на пазара се задвижва от фирми, които имат нужда да съхраняват огромни количества файлове, включително изображения на виртуална машина (VМ). Високият клас NAS осигурява бърз достъп и NAS групирани възможности.

Среден клас NAS: Те се отнасят до фирми, които се нуждаят от няколко стотин терабайта данни. Средния клас NAS устройства не могат да бъдат групирани, обаче може да бъде създадена файлова система, когато няколко NAS устройства са необходими.

Нисък клас NAS: Ниският клас е насочен към малки фирми и домашни потребители, които изискват локално сторидж споделяне. Все повече, този клас се измества към облачните NAS модели.

nas

Таблицата по-долу описва пет различни NAS подхода, които могат да бъдат разгърнати и са изброени плюсовете и минусите на всеки подход. Всяко разгръщане може лесно да се управлява от един единствен мениджър на мрежата.

nas

Еволюция на NAS

С течение на времето, базовата функционалност на NAS устройствата беше разширена да поддържа виртуализация. Високия клас NAS продукти може също да поддържа дедупликация на данни, флаш памет, мулти протокол за достъп и репликация.

За борба с NAS разрастването, продавачите предлагат групирани NAS системи. Групираната NAS система е разпределена файлова система, която работи едновременно върху няколко NAS възли. Групирането осигурява достъп до всички файлове от няколко групирани възли, независимо от физическото местоположение на файла.

Някои NAS устройства работят на стандартна операционна система, като Microsoft Windows, докато други могат да работят с частна операционна система. Въпреки, че интернет протокола (IP) е най-често срещания транспортен протокол за данни, някои среден клас NAS продукти могат да поддържат Network File System (NFS), Internetwork Packet Exchange (IPX), NetBIOS Extended User Interface (NetBEUI) или Common Internet File System (CIFS) протоколи. Високия клас NAS продукти, могат да поддържат Gigabit Ethernet (GigE) за още по-бърз трансфер на данни по мрежата.

Традиционни NAS срещу мащабируеми NAS

В традиционното NAS разгръщане, NAS главата – хардуер, който изпълнява контролните NAS функции – осигурява достъп до сървърни съхранения чрез интернет връзка. Мащабируемите NAS при тях администратора на съхранение има инсталирани големи глави и допълнителни твърди дискове, за да увеличат капацитета за съхранение.

NAS срещу DAS

Direct-attached storage (DAS) е за съхранение на специален сървър или устройство за съхранение, което не е в мрежата. За да получите достъп до файлове, съхранявани на direct-attached storage, крайният потребител трябва да има физически достъп до устройството, където се съхраняват файловете. Предимството на DAS е, че може да предостави на крайните потребители по-добра производителност от NAS, което е важно за софтуерни програми с интензивни изчисления. Недостатъкът на DAS е, че изисква съхранението на всяко устройство да се управлява отделно, което може да усложни управлението и споделянето на файлове.

NAS срещу SAN

Storage-area network (SAN) организира съхранените ресурси на независима, високо производителна мрежа. Ключовата разлика между NAS и SAN е, че network-attached storage handles input/output (I/O) са заявки за индивидуални файлове, докато storage-area network manages I/O са заявки за съседни блокове данни. Днес, някои SAN могат да пренасят данни по стандартна интернет връзка, но най-често използват Fibre Channel протокола, който е разработен специално за високоскоростен пренос на данни за SAN.

SAN/NAS конвергенция

До скоро, технологичните бариери пазеха файла и блока за съхранение като два отделни свята, всеки в свой собствен управляем домейн и всеки със своите слаби и силни страни. Много сторидж мениджъри виждат блоковото съхранение като първа класа, а файловото съхранение като икономична класа.

Днес, продавачите се стремят да подобрят мащабното съхранение на файлове чрез изтегляне на тези два свята заедно с хибридно SAN/NAS решение, което позволява на компаниите да консолидират блок- и файл-базираната информация за същите масиви на съхранение. Компании, които се стремят да съчетаят SAN и NAS операции имат понякога объркващ брой възможности за избор, включително самостоятелни NAS шлюзове, SAN решения с интегрирана NAS функционалност.

Реклами