Разликата между неуправляем, управляем и умен суич (комутатор)

суичове

По отношение на опциите за управление, трите класа суичове са неуправляем, управляем и умен. Кой ще изберете зависи до голяма степен от размера на мрежата и какъв контрол искате да окажете върху нея.

Неуправляемите суичове са plug-and-play без дистанционно неуправляеми суичовеконфигуриране, управление или опции за мониторинг, въпреки, че може локално да се наблюдават и конфигурират LED индикаторите и DIP суичовете. Тези нескъпи суичове се използват за малки мрежи или за добавяне на временни работни групи към по-големи мрежи.

управляеми суичовеУправляемите суичове поддържат Simple Network Management Protocol (SNMP) посредством вградените средства и имат интерфейс с команден ред (CLI), който може да бъде достъпен чрез серийна конзола Telnet и Secure Shell. Тези суичове често могат да бъдат конфигурирани и управлявани като групи. По-новите управляеми суичове, могат също така да поддържат уеб интерфейс за управление чрез уеб браузър.

Суичовете от висок клас позволяват мрежово управление за отдалечен достъп до широк спектър от възможности, включително:

 • SNMP мониторинг;
 • Включване и изключване на отделните портове и Auto MDI/MDI-X порт;
 • Контролна честотна лента за всеки порт и дуплекс контрол;
 • Управление на IP адрес;
 • Филтриране на MAC адрес;
 • Spanning tree протокол – предназначен да избегне цикличното предаване на пакети;
 • Огледален порт за наблюдение на мрежов трафик;
 • Приоритизация на портове за качество на услуга (QoS);
 • VLAN настройки;
 • 11Х мрежа за контрол на достъпа;
 • IGMP подслушване;
 • Комбиниране на няколко физически порта и свързване.

Управляемите суичове с техните широки възможности за управление са чудесно приложими в големи корпоративни мрежи, където мрежовите администратори е необходимо да наблюдават и контролират голям брой мрежови устройства. Управляемите суичове поддържат протоколи за редундантност за увеличаване на мрежовата наличност.

Уеб-уните суичове (понякога наричани интелигентни web управляеми суичовесуичове или уеб-управляеми суичове) са се превърнали в популярен вариант за средно големи мрежи, които изискват управление. Те предлагат достъп до функциите за управление на суича, като мониторинг на порта, комбиниране на няколко физически порта и VPN чрез лесен за използване уев интерфейс през вграден уеб браузър. Уеб-смарт суичовете обикновено, трябва да се управляват поотделно, а не в групи.

Реклами