Каква е разликата между модем, рутер, суич и аксес пойнт?

За да разберете разликата между модем и рутер, вие трябва да разберете разликите между отделните устройства като ADSL модем, рутер, суич и аксес пойнт (WAP).

Става объркване, защото има комбинация от устройства, които могат да комбинират ADSL модем и рутер или комбинация от ADSL модем, рутер и суич в едно устройство.

Какво е ADSL модем?

ADSL  модема е устройство, което предава и получава данниадсл модем през обикновени стари телефонни системни (POTS) аналогови линии. Той позволява на вашия компютър да се свърже с вашия интернет доставчик, използвайки интернет протокол. Модемът действа като „мост” между вашия компютър и вашия интернет доставчик. Динамичният или статичен IP адрес, който се получава от вашия интернет доставчик се предава на вашия компютър. Вашият ADSL модем изпраща пакети базирани на хардуерно ниво MAC адреси между вашия рутер и вашия компютър.

Какво е рутер?

Рутера (маршрутизатор) е устройство, което действа рутер Asusкато посредник между две мрежи. Той препраща пакети базирани на ниво мрежови адреси между вашия рутер и всяка ваша локална мрежа (LAN) или вашия компютър. Рутерът научава повече за мрежите към които е свързан и може да бъде по-селективен за пакетите, които преминават. Рутерът отхвърля пакети, освен ако те отговарят на предварително определени атрибути (например специфични протоколи). Рутера може също да избере най-добрия маршрут за пакетите.

Повече за рутерите можете да прочетете в тази тема.

Какво е суич?

суичЕдин Ethernet/LAN суич (комутатор) създава виртуална мрежа между две мрежови устройства за времетраенето на трансфера на данни. Това е различно от един хъб, който предава всичката получена информация на всички свързани устройства, въпреки че данните могат да са предназначени само за едно от тези устройства. Суичите научават за свързаността между МАС адресите на свързаните устройства и техните портове. С изпращането на данни до местата, където трябва да отидат, суича намалява количеството данни по мрежата, което води до повишаване на общата производителност на свързаните устройства. Суича също подобрява сигурността, тъй като данните не се изпращат към всяко свързано устройство, а само към устройството, за което са предназначени, не може да се контролира от други свързани устройства.

Какво е аксес пойнт (Wireless Access Point)?

Аксес пойнта е устройство, наричано „базова станция”,аксес поинт което свързва кабелната интернет мрежа с безжичната мрежа (WLAN), съдържаща едно или повече безжични устройства. Докато много малки WLAN мрежи могат да функционират без WAP в „ad hoc” или „peer-to peer” режими, WAP поддържа „infrastructure” режим, който свързва WLAN с кабелна интернет мрежа и позволява на мрежата да поддържа повече клиенти.

Има няколко различни вида WAP: (1) Bridges, всички свързани устройства използват един и същ вид протокол; (2) Hubs, осигурява мрежови връзки до различни клиенти и добавя функции, като роуминг; (3) Routers, свързват мрежи, които използват различни протоколи; (4) Gateways, предоставят различни функции като NAT, DHCP сървъри и защитни стени.

Реклами