15 клавишни комбинации за Word, които трябва да знаете

microsoft word icon

Тези клавишни комбинации работят както за Word 2013, така и за Word 2016.

 1. Достъп до лентата чрез клавиатурата: Както при Excel, така и Word има метод, който ви позволява достъп до елементите от менюто, използвайки само клавиатурата. Натиснете Alt или F10 и ще се появят букви до всеки елемент от видимото меню. Натиснете съответната буква от клавиатурата, за да активирате съответното меню.
 2. Ctrl + F1: Показване или скриване на лентата.
 3. Ctrl + K: Поставяте хипервръзка за избрания текст.
 4. Ctrl + F: Отваряте полето за търсене в навигационния екран.
 5. Alt + Ctrl + S: Разделяне или премахване на раздели в прозореца на документа.
 6. Ctrl + Backspace: Изтриване на една дума на ляво.
 7. Shift + F3: Смяна на регистъра на избраните букви.
 8. Alt + Shift + W: Подчертаване на избрани думи, но не и интервалите в селекцията.
 9. Ctrl + 1: Поставяне на едноредова разредка.
 10. Ctrl + 2: Поставяне на двуредова разредка.
 11. Ctrl + 5: Поставяне на 1.5 редова разредка.
 12. Ctrl + Y: Повтори последното действие.
 13. Ctrl + Enter: Вмъкване на страница.
 14. Ctrl + W: Затваряне на текущия документ.
 15. Ctrl + F4: Затваряне на програмата.
15 клавишни комбинации за Excel, които трябва да знаете.
15 прости функции на Excel, които трябва да знаете.
Реклами