15 прости функции на Excel, които трябва да знаете

Лого microsoft-excel

Опитните потребители казват, че Excel е едно страхотно приложение, предлагащо осеви таблици, вложени формули и булева логика. Но някои от вас, не могат да намерят AutoSum функцията, както и да използват функциите за създаване на формули.

Ще ви представим 15 удобни функции на Excel, които ще подобрят работата ви с електронните таблици.

=SUM()

Първата функция, която всеки трябва да знае е за извършване на основна аритметика. Да речем, че искате числата в клетка А2 и клетка В2, да бъдат сумирани в клетка В3. Всичко, което ще направите е да въведете =SUM в В3, кликнете =SUM в  изскачащия прозорец, който се появява, Control+клик в клетки А2 и В2, след което натиснете Enter. В следващия миг ще видите сумата от двете клетки.

Можете да използвате тази функция и повечето от функциите, изброени тук, за да обхванете колкото се може повече клетки – просто изберете всички клетки, които са ви нужни.

=AVERAGE

Средната стойност прави точно това, което прави и SUM. Ако имате работен лист, съдържащ месечни приходи през изминалата година в колони А2 през А13, въведете =AVERAGE (А2:А13) в А14, за да получите средната стойност.

Отново можете да използвате курсора на мишката, за да щракнете и плъзнете маркираната група от клетки, или да използвате Control+клик, за да подберете отделни клетки.

=MIN()

Ако трябва да намерите най-малкото число в диапазон от клетки, MIN може да ви помогне да направите това. Използвайки =MIN(В3:В39), ще ви даде най-малкото число, съдържащо се в тази клетка.

=MAX()

MAX е еквивалент на MIN и прави обратното, показва ви най-голямото число, съдържащо се в диапазон от клетки.

=TRIM()

Ако копирате текст от друга програма в Excel, често можете да се окажете с излишък от празно пространство. TRIM може да ви помогне да го почистите.

TRIM може да се занимава само с текст от една единствена клетка. Започнете с почистването на текста в клетка В1, като напишете =TRIM(В1) в клетка С1, например, а след това повторете функцията за всякакви други клетки, в които е необходимо да се внесе ред. Ако искате да почистите редове, опитайте CLEAN вместо TRIM.

=COUNT()

Ако искате да знаете колко клетки в даден диапазон съдържат числа, използвайте функцията COUNT. Ако имате комбинация от цифри и текст в клетки А1 – А20, например, в клетка А21 можете да изчислите =COUNT(A1:A20).

=COUNTA()

Подобно на горния пример, можете да използвате =COUNTA(), за да преброите броя на клетките в даден диапазон, които съдържат отличителни белези като числа, текст или символи.

=LEN()

Ако искате да преброите броя на символите в една клетка, включително бели пространства, използвайте LEN. Искате да знаете колко знака съдържа клетка А1? Просто напишете =LEN(А1) в различна клетка и ще разберете.

=CONCATENATE()

Това е текстова функция, използвайки я, вие ще съедините две или повече текстови низове в един низ. Например, =CONCATENATE(B2;” ”;C2), =CONCATENATE(”Популацията на потока за”;А2; ” ”;А3; ”е”;А4; ”/миля”).

=DAYS

Искате да знаете броя на дните между две дати в електронна таблица? Например, 5 септември 2015 в клетка А4 и 27 декември 2015 в клетка А5, просто използвайте =DAYS(A5,A4), за да получите отговор. Обръщането на реда на клетките, ще ви даде положително число.

=NETWORKDAYS()

Ако искате да знаете колко работни дни обхваща даден диапазон, използвайте NETWORKDAYS. Тази функция използва същия формат като DAYS, но вие ще трябва да използвате възходяща клетка, за да получите положително число. И така, =NETWORKDAYS(А4,А5), ще ви даде 80, а не -80.

=SQRT()

Трябва ви да знаете корен квадратен от 1764? Напишете =SQRT(1764) в клетка, Enter и ще получите резултата.

=NOW()

Искате ли да видите текущите дата и час, когато отворите работен лист? Въведете =NOW() в клетката, която си изберете и сте готови. Ако искате да видите бъдеща дата в момента, може да използвате =NOW()+32. Функцията NOW не взема никакви аргументи, така че не слагайте нищо между скобите.

=ROUND()

Тази функция ви позволява да закръгляте числата. ROUND изисква два аргумента: число или клетка и броя на цифрите, за да ги закръгли. Ако имате число 231.852645 в А1, например =ROUND(A1,0) дава 232, =ROUND(А1,1) дава 232.9, а =ROUND(А1, -1) дава 230.

=ROUNDUP(), =ROUNDDOWN()

Ако искате по-пряк контрол върху закръглянето нагоре или надолу има функция и за това. ROUNDUP и ROUNDDOWN използват абсолютно същия аргумент като ROUND.

15 клавишни комбинации за Excel, които трябва да знаете.
15 клавишни комбинации за Word, които трябва да знаете.
Реклами