Какво трябва да знаете за електрическите контакти и напрежения когато пътувате международно

Самулет

Трябва да имате предвид, че съществуват различни видове щепсели и контакти. Щепсела на захранващия адаптер за България, не можете да използвате например в Англия.

Щепселни форми

В различните държави се използват различни форми на електрическите контакти. Трябва да разполагате с подходящ щепсел или преходник, за да включите устройствата си в страната, която сте посетили.

Диаграмата по-долу ни дава ясна представа, че щепселните форми се различават в отделните страни. Имайте предвид, че Северна Америка, континентална Европа, Великобритания, Австралия използват различни щепселни форми.

Карта на света

За щастие има преходници, които ви позволяват да използвате вашите уреди в други страни. Можете да си купите сравнително евтини адаптери.

Важно: Трябва да вземете под внимание и напрежението. Ако използвате адаптер в чуждестранен контакт, то може да повредите устройството, ако не поддържа съответното напрежение. Проверете напрежението, на което работи устройството.

Преходник

Напрежения и честоти

Щепселните форми не са единствените, с които трябва да се съобразите. Различните страни също използват различни напрежения и честоти на електроенергия. Ако включите устройство, което не поддържа това изходно напрежение, може сериозно да го повредите.

Диаграмата по-долу ни дава представа за разликата между отделните страни. В Северна Америка електрическите контакти осигуряват 120V при 60Hz. Контактите в Европа предоставят 230V при 50Hz. Напреженията варират в другите страни също.

Карта на света

На вашите устройства са изписани напреженията, които поддържат. Например, на захранващия адаптер на вашия смартфон или лаптоп, ще намерите параметрите изписани с дребен шрифт. Ако откриете параметър 100-240V 50/60Hz това означава, че адаптера може да работи и в Северна Америка и в Европа.

Захранващите адаптери за лаптопи, смартфони и таблети, често са съвместими с двата стандарта на напрежение. Но не разчитайте на това, винаги поглеждайте към дребния шрифт преди до го включите.

Преходник от американски към български стандарт

Ако вашето устройство е предназначено за работа с напрежения в страната, която посещавате, всичко което трябва да направите е да  използвате преходник към физически различния щепсел.

Ако имате устройства, които не отговарят на напреженията в страната, която посещавате, ще имате нужда от „преобразувател на напрежение”, който се включва в контакта и преобразува електрическата енергия в различно напрежение. Не всички предпазители са преобразуватели на напрежение – уверете се, че сте закупили най-подходящия.

Адаптер

Специфична за страната информация

Wikipedia предоставя подробен списък на видовете контакти и напрежения, използвани в различните страни.

Реклами