Enhanced Virus Protection


Функция, която предотвратява изпълнението на злонамерен код в програмната памет. Функцията работи само когато е подкрепена от една операционна система. Червеите и други злонамерени програми често използват препълването на буфера, за да получат не оторизиран достъп до защитените системни ресурси.

SSE


Инструкциите могат да се използват от операционни системи, които ги поддържат. SSE добавя осем нови 128-битови регистри, разделени в 4 32-битови с плаваща запетая стойности, т.е. може едновременна обработка на 4 32-битови числа с плаваща запетая.