XOP


Разширение към 128-битовите SSE инструкции. XOP набор от инструкции съдържа няколко различни вида вектор инструкции. Повечето от инструкциите са цяло число, но също така съдържа инструкции с изменяща се плаваща запетая и плаваща запетая с дробна екстракция.