PureVideo HD


Архитектура за видео обработка, която позволява на съвместими графични ядра да облекчат Blu-ray и HD DVD H.264 видео декодиране от централния процесор.