Virtualization Technology


Набор от хардуерни разширения за процесорната архитектура Х86. Проектираните разширения изпълняват повтарящи се задачи, обикновено се извършва от софтуер, за да се подобри използването на ресурси и производителността на виртуалната машина.

Dual Core Technology


Отнася се до два отделни микропроцесора на един чип. По същество, това са две компютърни процесорни единици в едно. Предимството на този тип чип е, че задачите могат да се извършват в паралелни потоци, което намалява времето за обработка.