Virtualization Technology


Набор от хардуерни разширения за процесорната архитектура Х86. Проектираните разширения изпълняват повтарящи се задачи, обикновено се извършва от софтуер, за да се подобри използването на ресурси и производителността на виртуалната машина.

Dual Core Technology


Отнася се до два отделни микропроцесора на един чип. По същество, това са две компютърни процесорни единици в едно. Предимството на този тип чип е, че задачите могат да се извършват в паралелни потоци, което намалява времето за обработка.

Enhanced Virus Protection


Функция, която предотвратява изпълнението на злонамерен код в програмната памет. Функцията работи само когато е подкрепена от една операционна система. Червеите и други злонамерени програми често използват препълването на буфера, за да получат не оторизиран достъп до защитените системни ресурси.

SSE


Инструкциите могат да се използват от операционни системи, които ги поддържат. SSE добавя осем нови 128-битови регистри, разделени в 4 32-битови с плаваща запетая стойности, т.е. може едновременна обработка на 4 32-битови числа с плаваща запетая.