GGK (Get Genuine Kit)


Лицензиране на операционна система на вече закупени компютри. След инсталация тези лицензи приемат характеристиките на ОЕМ. ОС става неразделна част от машината, на която е инсталиран.

FPP (Fully Packaged Product)


Кутия съдържаща лиценз на преносител и инсталационен носител. Тези лицензи позволяват прехвърлянето от едно работно място на друго (например при смяна на компютъра с нов), като броя на инсталациите в един момент не трябва да надвишават платените лицензи.